8 april, 2021

Återlämning säsongsuthyrning

Återlämning av säsongshyrd utrustning sker senast 30 april 2021.

Ordinarie öppettiderExtraöppet v. 18
MåndagStängt
Tisdag10-1618-21
Onsdag10-16
Torsdag10-1618-21
FredagStängt
LördagStängt
SöndagStängt

Att tänka på före återlämning:

Du ansvarar för att utrustning/ar i kontraktet återlämnas i sin helhet och i oskadat skick. Eventuella skador som fordrar reparationer/utbyte bekostas av hyrestagaren.

Vid återlämnandet ska utrustningen vara ren och torr. All typ av åverkan såsom egen namnmärkning, dekaler är förbjuden såvitt inte alla spår som ex. klisterrester är borttvättade vid återlämning.

Förlängning av hyresperiod

Vid önskan om förlängning av hyresperiod (max två veckor) skall detta meddelas via mail eller telefon senast tio dagar innan kontraktstidens utgång.

Vill du köpa loss din utrustning?

Du har möjlighet att köpa loss hyrd utrustning. Detta görs senast vid kontraktstidens utgång. Köplosspris beräknas utifrån bruttovärde vid kontraktets tecknande minus halva hyreskostnaden. Köplosspris beräknas utifrån senaste kontraktsperiod och kan inte avräknas från tidigare perioder. Priset sätts av 3´60 Norr.

Vid intresse, kontakta oss på mail eller telefon innan sista återlämningsdag.

Försent återlämnad utrustning:

Du som hyrestagare ger automatiskt ditt medgivande till att hyrd utrustning som ej återlämnats innan kontrakstidens utgång, förlängs till säsongen 2022. Du debiteras en ny hyresperiod till den gågna säsongens prislista.

Undantag gäller om vi enligt överenskommelse förlängt din hyresperiod enligt stycket ovan.

Se våra köp- och hyresvillkor nedan: