1 oktober, 2015

Prislista Skidverkstad

logo

Vallning alpint 150,00 kr
Vallning snowboard 200,00 kr
Vallning XC Glid 150,00 kr
Vallning XC Glid + fäste 300,00 kr
Justering bindning 100,00 kr
Kapning av stav 100,00 kr
Byte truga 50,00 kr
Montering bindning 400,00 kr
Ommontering binding 500,00 kr
Pluggning 100,00 kr
Slipning + Vallning < 140 cm 200,00 kr
Slipning + Vallning > 140 cm 250,00 kr
Slipning + Vallning + Lagning > 140 cm 350,00 kr
Stenslipning + Vallning > 140 cm 350,00 kr
Stenslipning + Vallning + Lagning > 140 cm 450,00 kr
Slipning Race (kanthyvling, slipning sidokant, stenslip, diamatpolering sidokant, vallning fluorvalla, hotbox 6tim) 1 000,00 kr
Slipning Race (Klubbpris vid köp av skidor) 500,00 kr
Rengöring XC 100,00 kr
Lästning,fräsning / punkt 300,00 kr
Byte pjäxspänne /st 200,00 kr
Invärming innersko Heatfit, I.D 200,00 kr
Övriga verkstadsarbeten / tim, lägst 100 kr 600,00 kr