18 november, 2020

Hyresvillkor

Kontraktsvillkor säsongshyra

3´60 Norr erbjuder uthyrning av skid-, snowboard- och längdutrustning för privatpersoner, över en hel säsong eller ett visst antal dygn. Vid hyra förbinder sig kunden att återlämna utrustningen vid överenskommen tidpunkt.

Betalning

 • Betalning sker i förskott.

Byte av hela eller delar av utrustning

 • Hyrestagaren har rätt att i mån av tillgång byta hela eller delar av utrustningen under pågående kontraktsperiod.
 • Vid byten till produkter med lägre eller samma pris sker bytet kostnadsfritt.
 • Vid byten till produkter med högre pris betalar hyrestagaren den mellanskillnad som gäller.

Skador/Förlust

 • Hyrd utrustning är inte försäkrad.
 • Hyrestagaren ansvarar för att den återlämnas i oskadat skick.
 • Eventuella skador som fordrar reparation/utbyte bekostas av hyrestagaren.
 • Vid eventuell förlust debiteras hyrestagaren fullvärde.

Åverkan

 • All typ av åverkan såsom egen namnmärkning, dekaler är förbjuden  såvitt inte alla spår som ex. klisterrester är borttvättade vid återlämning.
 • Vid spår av märkning som ej är borttagen eller annan åverkan debiteras fullvärde.

Återlämning

 • Återlämning sker senast sista öppethållande innan kontraktstidens utgång.
 • Hyrestagaren ansvarar för att via 3´60 Norr hemsida vara uppdaterad om gällande öppettider.
 • Hyrestagaren ansvarar för att utrustning/ar i kontraktet återlämnats i sin helhet innan sista återlämningsdag.
 • Vid önskan om förlängning av hyresperiod (max två veckor) skall detta meddelas via mail eller telefon senast tio dagar innan kontraktstidens utgång.
 • Hyrestagaren ger automatiskt sitt medgivande till att i de fall hyrd utrustning, utan överenskommelse, ej återlämnats innan kontraktstidens utgång debiteras en ny hyresperiod om en säsong till den gångna säsongens prislista.
 • Vid återlämnandet skall utrustningen vara ren och torr.
 • För personliga tillhörigheter som lämnas i samband med återlämning av hyrutrustning ansvarar ej 3´60 Norr.

Köploss

 • Hyrestagaren ges möjlighet att köpa loss hyrd utrustning senast vid kontraktstidens utgång.
 • Köplosspris beräknas utifrån bruttovärde vid hyreskontraktets tecknande minus halva hyreskostnaden. Köplosspris beräknas utifrån senaste kontraktsperiod och kan inte avräknas från tidigare perioder.
 • Köplosspriset sätts av 3´60 Norr.

Kontraktsbrott

 • Vid kontraktsbrott förfaller kontraktet i sin helhet och 3´60 Norr förbehåller sig rätten att debitera fullvärdet för den/de utrustningar kontraktet gäller.