18 november, 2020

Hyresvillkor

Kontraktsvillkor säsongshyra

3´60 Norr erbjuder uthyrning av skid-, snowboard- och längdutrustning för privatpersoner, över en hel säsong eller ett visst antal dygn. Vid hyra förbinder sig kunden att återlämna utrustningen vid överenskommen tidpunkt.

Betalning

 • Betalning sker i förskott.

Byte av hela eller delar av utrustning

 • Hyrestagaren har rätt att i mån av tillgång byta hela eller delar av utrustningen under pågående kontraktsperiod.
 • Vid byten till produkter med lägre eller samma pris sker bytet kostnadsfritt.
 • Vid byten till produkter med högre pris betalar hyrestagaren den mellanskillnad som gäller.

Skador/Förlust

 • Hyrd utrustning är inte försäkrad.
 • Hyrestagaren ansvarar för att den återlämnas i oskadat skick.
 • Eventuella skador som fordrar reparation/utbyte bekostas av hyrestagaren.
 • Vid eventuell förlust debiteras hyrestagaren fullvärde.

Åverkan

 • All typ av åverkan såsom egen namnmärkning, dekaler är förbjuden  såvitt inte alla spår som ex. klisterrester är borttvättade vid återlämning.
 • Vid spår av märkning som ej är borttagen eller annan åverkan debiteras fullvärde.

Återlämning

 • Återlämning sker senast sista öppethållande dag innan kontraktstidens utgång.
 • Hyrestagaren ansvarar för att via vår hemsida vara uppdaterad om gällande öppettider.
 • Hyrestagaren ansvarar för att utrustning/ar i kontraktet återlämnats i sin helhet innan sista återlämningsdag.
 • Vid återlämnandet skall utrustningen vara ren och torr.
 • För personliga tillhörigheter som lämnas i samband med återlämning av hyrutrustning ansvarar ej 3´60 Norr.
 • Vid önskan om förlängning av hyresperiod (dag, vecka eller hel säsong) skall detta meddelas och vara överenskommet via mail eller telefon senast tio dagar innan kontraktstidens utgång.

Försenad/utebliven återlämning

 • Vid försenad återlämning av säsongshyrd utrustning (inom 10 dagar efter kontraktstidens utgång) debiterar 3’60 Norr kunden med en förseningsavgift om 100 SEK för varje utebliven dag som utrustningen ej blivit återlämnad.
 • Vid utebliven återlämning debiteras maximal förseningsavgift om 1000 SEK per utrustning. Kunden lämnar också automatiskt sitt medgivande till att debiteras en ny hyresperiod om en säsong, till den innevarande säsongens prislista.

Köploss

 • Hyrestagaren ges möjlighet att köpa loss hyrd utrustning senast vid kontraktstidens utgång.
 • Köplosspris beräknas utifrån bruttovärde vid hyreskontraktets tecknande minus halva hyreskostnaden. Köplosspris beräknas utifrån senaste kontraktsperiod och kan inte avräknas från tidigare perioder.
 • Köplosspriset sätts av 3´60 Norr.

Kontraktsbrott

 • Vid kontraktsbrott förfaller kontraktet i sin helhet och 3´60 Norr förbehåller sig rätten att debitera fullvärdet för den/de utrustningar kontraktet gäller.